Akcija-€1
Siltumnesejs apkures, dzesesanas un kondicionesanas sistemam FRITHERM

Siltumnesējs apkures un kondicionēšanas sistēmām FRITHERM, etilenglikola bāze (-20˚С/35%, 25l)

Īss apraksts

Siltumnesējs apkures, dzesēšanas un kondicionēšanas sistēmām FRITHERM uz etilenglikola bāzes (-20˚С/35%, 25l).

 

Daudzums

40.55  39.55  Cena ar PVN

Siltumnesējs apkures un kondicionēšanas sistēmām FRITHERM, informācija

FRITHERM siltumnesēja ietilpst rūpīgi izstrādāts korozijas inhibitoru sastāvs (no BASF koncerna) dažādu materiālu virsmu aizsardzībai (tērauds, čuguns, varš, misiņš) un piedevas etilēnglikola aizsardzībai no uzsildīšanas un oksidēšanas. Turklāt siltumnesēja sastāvā ietilpst piedevas nogulumu veidošanas un blīvējumu materiālu noārdīšanas palēnināšanai (gumija, teflons, paronīts). Siltumnesēja ražošanai izmanto speciāli attīrītu ūdeni ar pazeminātu cietību, lai pagarinātu ekspluatācijas termiņu.

FRITHERM siltumnesēja īpašību tabula

Наименование показателей Normas Testēšanas metodes
Внешний вид Прозрачная жидкость
Viršanas temperatūra > 165 ºC ASTM D 1120
Sasalšanas temperatūra < -20 ºC ISO 3016
Blīvums (20 °C) 1.120-1.125 g/cm3 DIN 51757/ ASTM D 4052
Gaismas laušanas koeficients n20D 1.432-1.434 DIN 51423
Kin. viskozitāte (20 °C) 22-28 mm2/s DIN 51562
koncentrāta рН 7-8 ASTM D 1287
1:2 attiecībā ar destilēto ūdeni atšķaidīta koncentrāta рН 8-9 ASTM D 1287
Sārmainības rezervs 11-15 ml M/10 HCl ASTM D 1121
Aizdedzes temperatūra > 100 ºC ISO 2592
Ūdens satūrs < 5,0 % ASTM D 1123

 

Siltumnesējs FRITHERM var tikt samaisīts ar jebkuriem siltumnesējiem uz etilēnglikola bāzes. Tabulā zemāk tiek demonstrēti korozijas testu rezultāti saskaņā ar standartu ASTM D 1384-93. FRITHERM siltumnesējam piemīt augsta stabilitāte pie paaugstinātām temperatūrām.

Vidēja svara izmaiņa testa paraugiem, g/m2

Materiāls Fritherm /ASTM – Ūdens 1:2
Vārš (F-Cu) -0.1
Mīkstlode (L Pb Sn 30) ±0.0
Mīsiņš (Ms 63) -0.1
Čuguns (GG 25) ±0.0
Tērauds (H ||) -0.2
Liets alumīnijs (G AlSi6Cu4) -0.3

Piespiedu cirkulācijas sistēmu uzpildīšana sākas ar ūdeni (apmēram 2/3 no kopēja nepieciešama ūdens tilpuma). Pēc tam tiek uzpildīts FRITHERM un beidzot ūdens atlikums līdz 100% uzpildījumam. FRITHERM kvalitatīvi samaisās ar ūdeni pēc dažām cirkulācijas stundām kontūrā. FRITHERM koncentrācijai ir jābūt augstākai par 20% (pēc tilpuma), lai siltumnesējs nepazaudētu pretkorozijas īpašības. Pie dotas koncentrācijas tiek nodrošināta nesasalšana līdz -9°C temperatūras.

Dabiskas cirkulācijas sistēmu gadījumā FRITHERM ir iepriekš rūpīgi jāsamaisa ar ūdeni. Pēc uzpildīšanas FRITHERM koncentrācija ir jāpārbauda, izmērot šķīduma blīvumu ar areometru. Izmantojiet FRITHERM šķīduma blīvuma atkarības no koncentrācijas tabulu.

Alternatīvs siltumnesēja koncentrācijas noteikšanas paņēmiens ir izmantojot gaismas laušanas koeficientu, ko var izmērīt ar refraktometru.

Siltumnesēja FRITHERM ūdens šķīdumu blīvuma un gaismas laušanas koeficientu tabula

FRITHERM koncentrācija, % об. Blīvums, 20 ºC, g/cm3 Gaismas laušanas koeficients, n20D Sasalšanas temperatūra, ºC
20 1,029 1,3545 – 9.0
25 1,037 1,3599 – 12.3
30 1,044 1,3653 – 16.1
35 1,052 1,3707 – 20.4
40 1,059 1,3762 – 25.2
45 1,066 1,3816 – 30.8
50 1,073 1,3868 – 37.6
55 1,079 1,3918 – 45.4
58 1,082 1,3947 – 51.0

SISTĒMAS SAGATAVOŠANA

Lai apkures sistēma ar siltumsūkni (vai kondicionēšanas sistēma) un ar EKOFROST siltumnesēju kalpotu ilgi un bez traucējumiem, ir nepieciešama sistēmas sagatavošana. Pirms siltumnesēja uzpildīšanas ir jāveic hidrotests un jāpārbauda sistēma ar ūdeni pie pozitīvas temperatūras un ar antifrīzu pie negatīvas. Ja tiek konstatēta noplūde ir jānolej šķidrums, jānovērš problēmas un jāatkārto tests. Pirms vecās apkures sistēmas uzpildīšanas no jauna ar EKOFROST siltumnesēju ir jānoskalo ar virsmu attīrīšanas šķidrumu.

SILTUMNESĒJA FRITHERM LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lai nodrošinātu īlgu aprīkojuma ekspluatācijas termiņu, ir rūpīgi jāseko lietošanas instrukcijai.

 1. Sistēmai ir jābūt hermētiskai, jo atmosfēras skābeklis paaugstina siltumnesēja inhibitoru patēriņu.
 2. Izplēšanas traukiem ar membrānu ir jāatbilst DIN 4807 standartam.
 3. Savienojumam ir vēlams pielietot sudraba vai vara lodējumu. Ja kušņu materiāla sastāvā ietilpst hlors un ir kontakts ar alvas-svina lodējumu, ir svarīgi izskalot visus lodējuma atlikumus, lai novērstu koroziju.
 4. Ir pieļaujami tikai tādi lokanie savienojumi-šļūtenes, kuriem piemīt skābekļa necaurlaidība (vēlams, no ražoti no metāliem).
 5. Siltumnesēju nedrīkst lietot sistēmās, kur ir kontakts ar siltummaiņu, tvertņu un cauruļu cinkotām virsmām, jo  ūdens-glikolu šķīdumu iedarbībā notiek cinka atslāņošana.
 6. Korozijas novēršanai ir nepieciešams nodrošināt, ka nav sprieguma starp sistēmas daļām kontaktā ar FRITHERM siltumnesēju.
 7. Ir jānodrošina brīva siltumnesēja cirkulācija, bez gāzes kabatām vai nogulumiem. Blīvējumu lomā ir jāizmanto standarta gumijas, paronīta vai teflona materiālus ar pret etilēnglikolu noturīgu hermetiku.
 8. FRITHERM ļauj veikt palaišanas darbus arī pie negatīvas ielas temperatūrām.
 9. Siltumnesēja līmenim ekspluatācijas gaitā ir jābūt ne zemākām par sistēmas augstāko punktu.
 10. Nav pieļaujama ūdens vai sārņu iekļūšana sistēmā uzstādīšanas laikā vai pirms uzpildīšanas. Pēc montāžas un lodēšanas pabeigšanas ir jāveic sistēmas skalošana svešķermeņu noraidīšanai.
 11. Lai garantētu, ka nekādi šķēršļi netraucēs siltumnesēja cirkulācijai, ir jānotīra cirkulācijas kontūra filtri ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc sistēmas uzpildīšanas un palaišanas.
 12. Ievērojot sistēmas ekspluatācijas režīmu, siltumnesējam ir jānokalpo 5 gadi nepārtraukti vai 10 gadi, ja sistēma strādā sezonāli.

Drošības pasākumi strādājot ar siltumnesēju

 • FRITHERM ir paredzēts lietošanai tikai tehniskiem nolūkiem, nav pieļaujama šķidruma nokļūšana dzeramā ūdenī vai ēdamā.
 • Strādājot ar siltumnesēju ir jālieto aizsargbrilles un aizsargcimdi.
 • Nejauši norijot šo šķidrumu, ir nekavējoties jānoskalo mute ar ūdeni, ir jāizraisa vemšanas un jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.
  Šķidrumam nokļūstot uz ādas vai apģērbiem tos ir jāizmazgā ar lielu ūdens tilpumu.

Uzglabāšana

Siltumnesēja FRITHERM uzglabāšanas termiņš ir vismaz 3 gadi hermetiskā konteinerā. Nav ieteicams izmantot konteinerus ar cinkotām virsmām, jo glikolu un ūdens šķīdumi degradē cinku.

Atkritumu utilizācija

FRITHERM noplūdes gadījumā šķidrums ir jāsavāc ar absorbējošu materiālu un jāutilizē saskaņā ar normatīviem. Atstrādāts siltumnesējs arī ir jāutilizē saskaņā ar normatīviem.

Apkārtejas vides aizsardzības pasākumi.

FRITHERM tiek pakļauts bio-degradācijai.