SIA “ALTENERGO” Konfidencialitātes politika

SIA “ALTENERGO” (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reg. numurs 40103175220, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 43-4, Rīga, LV-1045, Latvija, kas administrē interneta veikalu www.tavasistema.lv, tālāk tekstā – ALTENERGO, seko Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (GDPR) prasībām.

Dotā Konfidencialitātes politika apraksta veidu, kā ALTENERGO apstrādā un glabā personīgus lietotāju datus, kas tiek saņemti pēdējo iedarbības ar web-lapu www.tavasistema.lv un tās administratoriem rezultātā.

Personīgu datu vākšanā un izmantošana

Regulas prasības tiek izpildītas, pieslēdzoties web-lapai www.tavasistema.lv no jebkuras valsts. Lietotāju datu apstrāde arī attiecas uz Latvijas Republikas jurisdikciju.

Norādot savu e-pasta adresi reģistrācijas gaitā vai pasūtījuma veikšanas procesā, Jūs piekrītat tā iekļaušanai datu bāzē, kā arī iespējamai atgādinājumu saņemšanai par uzsāktiem, bet nepabeigtiem pasūtījumiem.

ALTENERGO vai jebkurai trešajai personai, tiesīgai rīkoties no www.tavasistema.lv vārda, ir tiesības piekļūt pie datiem, sistematizēt un glabāt tos, ar nolūkiem pārraudzīt un analizēt:

 • kopēju web-lapas apmeklējumu skaitu,
 • katras konkrētas sadaļas apmeklētāju un apmeklējumu skaitu,
 • www.tavasistema.lv apmeklētāju interneta provaideru domēnu vārdus,
 • IP adreses,
 • citus datus priekš sistēmas administrēšanas un kontroles, un arī lietotāju pieredzes uzlabošanas

Personīgo datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamatojumi

ALTENERGO apstrādā personīgos datus sekojošiem nolūkiem:

 • Pasūtījumu izskatīšana un apstrādā
 • Distances līguma par pirkumu un rēķinu sagatavošana un pārsūtīšana
 • Plānošanā un biznesa analītikā
 • Biznesa procesu pārvaldīšanas efektivitātes paaugstināšana
 • Jaunumu un paziņojumu izsūtīšana

ALTENERGO apstrādā lietotāju personīgos datus, balstoties uz sekojošiem tiesiskiem pamatiem:

 • Ar normatīviem aktiem definēto juridisko saistību izpildīšana
 • Leģitīmas intereses nodrošināšana
 • Līguma parakstīšana un izpildīšana
 • Personīgo datu īpašnieka piekrišana to apstrādei

Personīgo datu uzglabāšanas termiņš

ALTENERGO apstrādā un nodrošina personīgo datu uzglabāšanu augšup noradītajiem mērķiem un saskaņā ar normatīviem aktiem, kamēr spēkā ir vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

 • spēkā ir personīgo datu īpašnieka piekrišana to apstrādei un glabāšanai,
 • spēkā ir cits tiesisks pamatojums datu apstrādei un uzglabāšanai,
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ALTENERGO var realizēt savas leģitīmās intereses,
 • kamēr ALTENERGO ir normativos aktos noteikta juridiskā saistība uzglabat personīgus datus.

«Cookie» faili lietotāju ierīču pārlūkprogrammā

«Cookie» faili – ir teksta faili, kas atrodas datora vai citas elektroniskās ierīces pārlūkprogrammā, lai paaugstinātu lietošanas ērtību. Pieeja pie “cookie” failiem ļauj web-lapai atpazīt Jūsu ierīci. Tādējādi apmeklējot konkrēto web-lapu atkārtoti nav nepieciešamības no jauna ievadīt lietotāja vārdu un paroli, kā arī lietotāju iestatījumus.

ALTENERGO “Cookie” failu lietošanas mērķi

ALTENERGO izmanto “cookie” failus sekojošos nolūkos:

 • lietotāju autentifikācijai un sesiju pārvaldīšanai,
 • web-lapas www.tavasistema.lv funkcionalitātes nodrošināšanai,
 • statistikas par web-lapas www.tavasistema.lv lietotāju un apmeklējumu skaitu iegūšanai,
 • web-lapas www.tavasistema.lv darbības efektivitātes paaugstināšanai.

Tiesiskais pamats datu apstrādei “cookie” failu ietvaros ir ALTENERGO leģitīma interese.

ALTENERGO nesaista IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt konkrēto lietotāju. I.e., katra lietotāja katrā www.tavasistema.lv apmeklējuma sesija tiek reģistrēta, bet lietotājs saglāba savu anonimitāti.

“Cookie” faili no trešajām personām www.tavasistema.lv web-lapā.

Web-lapā www.tavasistema.lv var būt izvietoti trešo pūšu “cookie” faili, jo īpaši Google Analytics. Šis instruments tiek sniegts no Google Inc. (ASV), un var vākt un glabāt statistiskus datus.

”Cookie” failu pārvaldīšana lietotāju ierīču pārlūkprogrammās

Web-lapas www.tavasistema.lv lietotājs var nodzēst savus “cookie” failus patstāvīgi jebkurā brīdī. Lietotājs var arī nokonfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai “cookie” faili netiktu saglabātu. Šajā gadījumā būs nepieciešams ievadīt loginu, paroli un, iespējams, citus iestatījumus katra web-lapas apmeklējuma sākumā. Daļa no web-lapas funkcijām var būt nepieejama.

Trešo personu pieeja pie personīgiem datiem

ALTENERGO var nodot personīgus datus trešajām personām likumdošana norādītajos gadījumos. ALTENERGO var arī piesaistīt trešās personas pakalpojumu izpildīšanai, kas prasa piekļuvi pie lietotāju personīgiem datiem. Izvēloties līzingu kā apmaksas veidu, lietotājs saprot, ka viņa personīgie dati tiks nodoti konkrētai līzinga kompānijai.

ALTENERGO ir tiesīga statistikas veidošanas un informatīvos nolūkos web-lapā www.tavasistema.lv savāktus datus nodot citiem uzņēmumiem.

Personas piekļuve pie personīgiem datiem un citas tiesības

Lai uzzinātu, kādus personas datus apstrādā un glāba ALTENERGO, ir nepieciešams personīgi iesniegt pieteikumu ALTENERGO birojā Rīgā, vienlaikus uzrādot personas apliecību. Persona var saņemt informāciju tikai par saviem personīgiem datiem.

Katram web-lapas www.tavasistema.lv lietotājam ir tiesības pieprasīt personīgos datus izmaiņu, apstrādāšanas ierobežojumu, to apstrādes apturēšanu, un arī datu izdzešanu saskaņā ar doto Politiku. Dažos gadījumos tas var traucēt web-lapas lietošanai, un arī pasūtījumu veikšanai un apstrādei. Piemēram, ALTENERGO kontaktē ar www.tavasistema.lv lietotājiem ar lietotāju sniegtas kontakta informācijas (tādas kā tālruņa numurs, e-pasta adrese un fiziska adrese) palīdzību. Bez šiem datiem sakari un attiecīgi pakalpojumu sniegšana var būt neiespējami.

Sūdzības uz iespējamiem lietotāju personīgo datu aizsardzības tiesību pārkāpumiem lietotāji var iesniegt uz attiecīgu oficiālu iestādi, kas nodrošina personīgo datu aizsardzības pārraudzību.

Tiesība atsaukt piekrišanu uz personīgo datu glabāšanu un apstrādi

Web-lapas www.tavasistema.lv lietotājs var aizliegt savu personīgo datu apstrādi un glabāšanu, nosūtot ziņojumu ar attiecīgu saturu uz e-pasta adresi info@tavasistema.lv. Ziņojuma nosūtīšanai ir jāizmanto tā pati e-pasta adrese, kuru lietotājs bija sniedzis ALTENERGO. savu personīgo datu apstrādi un glabāšanu var aizliegt personīgi ALTENERGO birojā, uzradot personas apliecību.

Savu profilu www.tavasistema.lv web-lapā lietotājs var nodzēst, nosūtot uz ALTENERGO attiecīgu iesniegumu no tās pašas e-pastas adreses, kas bija izmantota profila izveidošanai.

Atsakoties no piekrišanas uz personīgo datu apstrādi un glabāšanu, nenotiek retrospektīvo izmaiņu personīgo datu apstrādes un glabāšanas procesos, kas notika, kad piekrišana bija spēkā. Tapāt atteikšanas neietekmē datu apstrādi un glabāšanu, ja tam ir citi tiesiski pamatojumi.

Izmaiņu ievēšana dotajā Konfidencialitātes politikā

ALTENERGO patur tiesību ievest izmaiņas dotajā Politikā jebkurā brīdī. Tiek uzskaitīts, ka izmaiņas ir spēkā, kad tās tiek nopublicētas www.tavasistema.lv web-lapā.